GANTZ 登場キャラの身長

広告


加藤勝 ・・・約190㎝
和泉紫音 ・・・187㎝
玄野アキラ ・・・180㎝
西丈一郎 ・・・160㎝


リンク